• แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

    แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากเดิม 2 มิถุนายน 2558 เป็น 22 มิถุนายน 2558 สำหรับนักศึกษาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยให้รายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
 • กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

  กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
 • สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2557) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
 • ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

  ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

  เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงกำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้      
 • กำหนดการจองชุดครุย – รูปถ่าย

  กำหนดการจองชุดครุย – รูปถ่าย

   เริ่มตั้งแต่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2558 เฉพาะวันพฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 800 6800 -5    

ข่าวล่าสุด

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากเดิม 2 มิถุนายน 2558 เป็น 22 มิถุนายน 2558 สำหรับนักศึกษาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยให้รายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม วันสงกรานต์ 2558

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม วันสงกรานต์ 2558

นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การรดน้ำขอพรคณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   เรื่อง การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2557) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา